Rozwijamy nowoczesny transport w Polsce

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) jest instrumentem wsparcia, który finansuje projekty przyczyniające się do gospodarczego i społecznego rozwoju 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dzięki działaniom Centrum Unijnych Projektów Transportowych finansowanym z funduszy unijnych podróżujesz szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Pociągiem, samochodem, samolotem czy statkiem.
Opiekując się projektami transportowymi, CUPT dba o środowisko i dostępność transportu dla wszystkich.

Niskoemisyjna i dostępna komunikacja – to nasze priorytety.
Rozwijamy infrastrukturę towarową (w tym intermodalną) i pasażerską, łącząc Polskę z siecią europejskich korytarzy transportowych.

Program POPW

Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności tych województw dlatego wspiera:

  • powstawanie i rozwój startupów;
  • międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw;
  • tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie;
  • inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej;

Rola CUPT

W obszarze transportowym celem POPW jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń kolejowych wschodniej Polski. Wynika to z zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

W Programie tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni rolę Instytucji Pośredniczącej i odpowiada za wdrożenie projektów realizowanych w ramach:

Priorytet III – Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Wykorzystanie
środków

1,72
MLD
Łączna kwota środków UE na POPW
98,7
%
Podpisane umowy
377
MLN
Przeznaczone na Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa
5
WOJEWÓDZTW
Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie i Warmińsko-mazurskie

Poprawa z każdym rokiem

Zatwierdzone płatności w POPW
2017
+0.04
mld pln
2,4%
2018
+0.44
mld pln
28,2%
2019
+0.47
mld pln
55,6%
2020
+0,32
mld pln
74,4%
2021
+0,13
mld pln
82,0%
2022
+0,03
mld pln
83,4%

Co powstało

Sfinansowanie remontu lub budowy
123
Perony i przystanki
236
Przejazdy kolejowo-drogowe
257
Obiekty inżynieryjne i urządzenia
175 km
Linii kolejowej
118 km
Trakcji elektrycznej

Nasze projekty

Węzeł rzeszowski

Czasem wystarczy kilka kilometrów nowej drogi, aby odmienić sytuację komunikacyjną regionu. I tak było w przypadku Rzeszowa, a dokładniej odcinka drogi wojewódzkiej. Węzeł Rzeszów Południe (część drogi ekspresowej S19, czyli przyszłej Via Carpatii) połączono z drogą krajową nr 19.
DOFINANSOWANIE UNIJNE
BLISKO
0
MLN ZŁ
miasto Rzeszów
PONAD
0
MLN ZŁ
woj. Podkarpackie

Realne efekty dla społeczności

Komfort
Poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
Czas
Wzrost prędkości pociągów i redukcja czasu przejazdu na wielu wyremontowanych odcinkach.
Nowe połączenia
Przywrócenie wyłączonych z obiegu i dodanie nowych połączeń kolejowych.
Bezpieczeństwo
Większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego podróżnych.

Poznaj CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wejdź na cupt.gov.pl i dowiedz się więcej o zakończonych
projektach i nowych perspektywach
Strona główna CUPT